logo

Nové příležitosti v dopravě...

Přihlášení uživatele:

 Ceník služeb VolnyNaklad.cz

 

 

NÁŠ CENÍK JE PROSTÝ

 

Registrace a využití našich služeb je pro zadavatele nákladu zcela zdarma bez skrytých poplatků.

 

   

Registrace dopravce a umístění vozidel do našeho registru dopravců, včetně všech vyhledávacích funkcí je také zcela zdarma.

 

 

Zpoplatněný je jen okamžik doručení nákladu.

Jediným zpoplatněným místem je fyzické doručení nákladu, kdy zadavatel nákladu potvrdí doručení nákladu do místa určení a provede hodnocení dopravce. V tomto okamžiku je informačním emailem vítěznému dopravci zaslána výzva k zaplacení provize ve prospěch VolnyNaklad.cz za sprostředkování nákladu. Provize je vždy ve výši 4 % z konečné, vysoutěžené ceny přepravy. Provizi zasílá vítězný dopravce dle obchodních podmínek na účet číslo 2600793736/2010, variabilní symbol je zasílán společně s výzvou k zaplacení provize.

Všechny ostatní platby za samotnou přepravu jsou předmětem obchodního vztahu mezi zadavatelem nákladu a dopravcem. 

 

 

CodeKey.cz - Tvorba internetových portálů